Aktualności

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Prezydent Miasta Suwałk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu na cele pierzejowej zabudowy usługowo–mieszkaniowej.Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 sierpnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 28.08.2013r. do 18.09.2013r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu na cele pierzejowej zabudowy usługowo–mieszkaniowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 941/2013 z dnia 28.08.2013 roku). Dotyczy nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Konopnickiej.

 

29
Sierpień