Baza Przedsiębiorców

H.K. Produkcyjny Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o.
16-402 Suwałki, Kuków Folwark 6A

URL: http://www.hkpom.suwalki.pl/
E-mail: biuro.hkpom@su.home.pl
Phone: 87 566 32 61
Przedstawiciel
Marek Dolina
Branża
maszynowa