Baza Przedsiębiorców

Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Innowacyjna 1

URL: http://www.ipg.suwalki.pl/
E-mail: biuro@ipg.suwalki.pl
Phone: +48 0 601 143 100
Przedstawiciel
Bogdan Sadowski – Przewodniczący Rady Izby
Branża
instytucje otoczenia biznesu