Baza Przedsiębiorców

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
16-400 Suwałki, ul. Reja 80a

URL: http://www.msmsuwalki.pl/
E-mail: sekretariat.msm.suwalki@wp.pl
Phone: 087 567 75 23
Przedstawiciel
Leszek Marek Janiszewski
Branża
nieruchomości