Baza Przedsiębiorców

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
16-400 Suwałki, ul. Raczkowska 150 A

URL: http://pgo.suwalki.pl/index.php
E-mail: biuro@pgo.suwalki.pl
Phone: 087 566 52 13
Przedstawiciel
Zbigniew Izydor Walendzewicz
Branża
gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi