Baza Przedsiębiorców

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.
16-400 Suwałki, ul. Sikorskiego 14

URL: http://www.pwik.suwalki.pl/
E-mail: biuro@pwik.suwalki.pl
Phone: 087 567 50 22
Przedstawiciel
Leszek Andrulewicz
Branża
wodociągowa i kanalizacyjna