Baza Przedsiębiorców

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Marek Zdancewicz
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

URL: http://www.ugkmz.pl/
E-mail: geodezja@ugkmz.pl
Phone: 87 566 75 74
Przedstawiciel
Marek Zdancewicz
Branża
usługowo-handlowa