Program jest prowadzony przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. i jest on podzielony na komponenty dla mikro-, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków.
Program dla Dużych Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego. Złożenie wstępnego wniosku jest możliwe już teraz, a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i potrzeb.
Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu.
1.       Tarcza finansowa dla mikrofirm
 
Rodzaj wsparcia: Finansowanie
 
-        Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników. Roczny obrót nie przekracza 2 mln EUR.
-        Spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.
-        Do maksymalnej kwoty 324 tys zł na 3 lata na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Do 75% subwencji środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.
 
Więcej informacji na stronie (KLIKNIJ).
 
2.       Tarcza finansowa dla małych i średnich firm
 
Rodzaj wsparcia: Finansowanie
 
-        Dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
-        Spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.
-        Do 3,5 mln zł na 3 lata na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.  Do 75% subwencji stanowią środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności w ciągu 12 miesięcy, zanotowania straty na sprzedaży oraz utrzymania średniego zatrudnienia w tym okresie.
 
Więcej informacji na stronie (KLIKNIJ).

 
3.       Tarcza finansowa dla dużych firm
 
Rodzaj wsparcia: Finansowanie
-        Dla firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Roczny obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR.
-        Spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.
-        Utracili zdolność produkcji, świadczenia usług, odbioru produktów lub usług w związku z COVID-19.
-        Nie otrzymują płatności w kwocie przekraczającej 25% należności.
-        Nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych.
-        Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok do kwoty 1 mld zł.
-        Pożyczki preferencyjne na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych o wartości do 750 mln zł na podmiot.
-        Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowania przez PFR udziałów albo akcji o wartości do 1 mld zł na podmiot.
 
Złożenie wstępnego wniosku jest możliwe już w chwili obecnej, a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i potrzeb.
 
Więcej informacji na stronie (KLIKNIJ).