Aktualności

Nabór do komisji konkursowych w latach 2019-2020

Do 17 grudnia 2018 r. można zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w latach 2019-2020

26
Listopad