Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego w 2024 roku

Zarządzenie Nr 188/ 2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2024 roku

06
Czerwiec