Aktualności

Zaproszenie od harcerzy

Na cykl wydarzeń międzypokoleniowych zapraszają mieszkańców Suwałk i okolic zuchy i harcerze Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Burza”, przynależącego do Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego w Suwałkach. Kampania „Bohater. Niecodzienna Codzienność", poświęcona jest hm. Marii Krystynie Kapuścińskiej z domu Rylskiej. To właśnie jej imieniem nazwany ma zostać 1 Szczep Drużyn Harcerskich „Burza”. Starania w tym celu suwalscy harcerze rozpoczęli już we wrześniu 2021 roku, w którym to roku przypadała 100. rocznica urodzin Bohaterki, uhonorowanej za swą działalność społeczną tytułem "Zasłużonego dla Miasta Suwałk”. Wielka działaczka harcerska z patriotycznej rodziny Rylskich jest pięknym wzorem do naśladowania dla zuchów, harcerzy i instruktorów. W związku z tym Szczep „Burza” pragnie przybliżyć jej postać całemu suwalskiemu środowisku harcerskiemu oraz mieszkańcom naszego miasta. 
W ramach kampanii „Bohater” zaplanowano szereg przedsięwzięć. Zaczynając od harcerskich, czyli obozu, a kończąc na tych włączających lokalną społeczność, jak wystawa i wieczornica poświęcona hm. Marii Krystynie Kapuścińskiej. 

Wieczornica odbędzie się w piątek 3 czerwca o godzinie 16.30 w Suwalskim Ośrodku Kultury, ul. T. Noniewicza 71 w Sali Granatowej. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców Suwałk oraz członków organizacji harcerskich działających na terenie miasta i okolic. Uroczyste spotkanie ma przyczynić się do kształtowania postaw świadomego obywatela i patrioty. Ukazanie poprzez przykład harcmistrzyni wartości przyjętych w harcerskim ruchu wyróżniających się poprzez służbę Bogu, Polsce i bliźnim - gotowość i umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy, a także ciągłego doskonalenia własnej osobowości. Stworzenie okazji do wspólnego śpiewu, wymiany przemyśleń, wspomnień i doświadczeń lokalnej społeczności najefektywniej wpłynie na jej tożsamość kulturową. Historia Polski, Miasta Suwałk nierozerwalnie związana jest z historią harcerstwa. Postać Marii Krystyny Kapuścińskiej, pełniącej służbę od najmłodszych lat po kres swych dni scali i wskaże kierunek postaw dobrego obywatela Suwałk. Częścią wydarzenia będzie również prezentacja elementów obrzędowości - symboli szczepu z wizerunkiem hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej. 

Trzy dni później, w poniedziałek 6 czerwca o godzinie 16.30 w Archiwum Państwowym, ul. T. Kościuszki 69 zostanie otwarta wystawa poświęcona M. K. Kapuścińskiej. Będzie można oglądać ją do 1 lipca 2022 r. w godzinach 9.00-15.00. Wydarzenie jest zorganizowane z Archiwum Państwowym w Suwałkach w ramach Międzynarodowego Tygodnia Archiwów, trwającego w dniach 6-10 czerwca 2022 r. pod hasłem: „My jesteśmy Archiwum – instytucje i osoby jako archiwa”. Do współpracy zostały włączone również inne podmioty lokalne: Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Kultury oraz Fundacja Diakonia. Wydarzenia stworzą możliwość poznania najważniejszych faktów z życia bohaterskiej rodziny Rylskich oraz spotkania międzypokoleniowego mieszkańców Suwałk. Przykład drobnej posturą, ale o temperamencie i charyzmie, pozwalających aktywnie uczestniczyć w II wojnie światowej, odbudowaniu Polski oraz służbie na rzecz innych po kres swoich dni, harcmistrzyni Marii Krystyny Kapuścińskiej, ma wpłynąć na postawy społeczności Suwałk. Umiejętność godzenia ról społecznych, niezaniedbywanie żadnej dziedziny życia, ustalanie właściwych priorytetów, świadomość swoich możliwości i przekładanie ich na pełnienie różnych funkcji służąc innym - to możemy wyczytać z poczynań rodziny Rylskich. Ukazanie historii regionu tworzonej przez rodzinę Rylskich ma za zadanie zintegrować środowiska harcerskie i mieszkańców Suwałk, rozbudzić postawy patriotyczne, wpłynąć na podtrzymywanie pamięci o hm. Marii Krystynie Kapuścińskiej i rodzinie Rylskich, z której się wywodzi.   
Niebawem odbędzie się też cykl trzech spotkań, warsztatów historycznych.
Wykorzystane zostaną materiały archiwalne i historyczne dotyczące działalności hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej oraz rodziny Rylskich w Suwałkach i okolicach, których efektem będzie Kronika Historyczna "Niecodzienna codzienność - kiedyś i dziś". Zajęcia służyć mają zapoznaniu odbiorców - środowisk harcerskich i lokalnej społeczności z rodziną Rylskich, która pojawiła się w Suwałkach wraz z nadaniem Suwałkom praw miejskich, czyli ponad 300 lat temu. Wiele dobrego uczynili dla miasta służąc mu na różne sposoby, a na ten temat lokalna społeczność wciąż mało wie. Efektem wykorzystania zgromadzonych przez Hufiec ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego (przy współpracy z lokalnymi podmiotami) materiałów źródłowych dotyczących rodu Rylskich oraz hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej będzie kronika prowadzona przez uczestników spotkań. W atrakcyjny sposób przekazana zostanie wiedza o lokalnej historii, a także zaistnieje okazja do międzypokoleniowej dyskusji oraz integracji poprzez pracę metodą harcerską. 
Projekt dofinansowało Miasto Suwałki.  

30
Maj