Aktualności

Integracja podlaskich rad seniorów

Na I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów w dniach 2-3 września w Supraślu spotkali się przedstawiciele 15 Rad Seniorów, działających w woj. podlaskim. W programie Kongresu znalazły się prelekcje, prezentacje, warsztaty, których głównym celem była debata nad wartościami i wspólną strategią działania na Podlasiu, a także wzajemne poznanie się i wymiana doświadczeń. Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Szukamy Polski, które w regionie od kilku lat realizuje przedsięwzięcia skierowane do przedstawicieli Rad Seniorów na rzecz aktywności podlaskich seniorów. Honorowy patronat nad Kongresem przyjął Marszałek Województwa Podlaskiego. Projekt został dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2020.
Efektem współpracy organizatorów i przedstawicieli Rad Seniorów jest przygotowanie i w konsekwencji wydanie Poradnika Podlaskich Rad Seniorów pt. "Pytania i odpowiedzi". Ponadto efektem pracy Stowarzyszenia Szukamy Polski było powołanie i uruchomienie Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów z siedzibą w Białymstoku, przy ul. św. Rocha 10, lok. 30 b, kontakt: opwrs2020@gmail.com, tel. 602 383 682, którego głównym celem jest organizowanie wymiany doświadczeń, współpracy oraz podnoszenie kompetencji społecznych przedstawicieli wszystkich rad w województwie.
Suwalska Rada Seniorów jako najstarsza w województwie wzięła aktywny udział w Kongresie. Reprezentowali ją: Wiesława Kwaterska, Maria Lauryn, Teresa Wysocka-Kluczny i Kazimierz Jakimowicz. Członkowie SRS podzielili się swoimi doświadczeniami. Maria Lauryn przedstawiła prezentację pt. "Rady Seniorów - razem czy osobno?" udowadniając tezę, że rady seniorów powinny dążyć do tego, aby stać się niezastąpionym organem doradczym w samorządzie. Teresa Wysocka-Kluczny przedstawiła wystawę fotograficzną pt. "SRS 6 lat w działaniu". Jednym z niewymiernych efektów Kongresu była pełna integracja dotychczas działających rad bez względu na czasowe doświadczenia.
opr. Maria Lauryn, fot. Teresa Wysocka-Kluczny

09
Wrzesień