Aktualności

Nabór do Suwalskiej Rady Seniorów IV kadencji

Do 29 października organizacje oraz podmioty działające na rzecz seniorów w Suwałkach mogą zgłaszać kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów. IV kadencja rozpocznie się 7 stycznia 2022 roku i potrwa trzy lata. Suwalską Radę Seniorów tworzy 9 osób, siedmioro to przedstawiciele zgłoszeni i wybrani przez organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz seniorów, dwoje wskazuje Prezydent Miasta Suwałk.

Karta zgłoszenia w załączeniu.   

06
Październik