Aktualności

Noworoczne spotkanie Suwalskiej Rady Seniorów z Prezydentem

Na pierwszym noworocznym spotkaniu z Prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem spotkała się 26 stycznia w ratuszu Suwalska Rada Seniorów. Pośród życzeń, które członkowie rady złożyli Prezydentowi nie zabrakło tego, by Suwałki dalej się tak pięknie rozwijały jak dotychczas.
- Ja z kolei życzę Państwu byście mogli działać w dobrym zdrowiu - odwzajemnił się Prezydent. - Tym bardziej, że jesteście tak liczną i aktywną grupą w mieście i wnosicie swoimi działaniami dużo radości.

W rozmowie poruszono wiele ważnych kwestii społecznych, w szczególności wsparcie organizacji zajmujących się osobami starszymi. 
Prezydent zasugerował też, żeby wychodzić z nowymi pomysłami na rzecz seniorów. Cenny byłby zwłaszcza wolontariat świadczony przez seniorów na rzecz osób w swoim wieku.  
Następnie Prezydent opowiedział o planowanych inwestycjach i działaniach w Suwałkach, o budżecie miasta. 
Członkowie Suwalskiej Rady Seniorów zdali natomiast relację z działań, które prowadzili w ubiegłym roku, w tym z trzeciej Suwalskiej Olimpiady Seniorów. Przedstawili też program kolejnej edycji olimpiady. 

16
Luty