Aktualności

Pierwszy dzień wiosny na strzelnicy

Na turnieju strzeleckim w ramach Suwalskiej Olimpiady Seniorów, dzięki uprzejmości dyrekcji II LO w pierwszy dzień wiosny spotkali się seniorzy i młodzież. Starsi i młodsi rywalizowali w swoich grupach wiekowych, ale młodzież udzielała starszym instruktażu i pomocy. Cierpliwie tłumaczyli zasady ładowania broni i celowania, dzięki czemu na tarczach strzeleckich seniorów nieraz pojawiły się dziesiątki.

Wśród pań najlepsza okazała się Helena Wiszowata. Drugie miejsce zajęła Teresa Wysocka-Kluczny, zaś trzecie Halina Michenko.

W rywalizacji panów pierwsze miejsce wystrzelał Szczepan Cheubin, który zasłużył także na Puchar Komendanta Miejskiego Policji dla najlepszego strzelca zawodów. Drugie miejsce wśród panów zajął Adam Grabowski, a trzecie Józef Bełdyga.

Inicjatorem, sędzią i opiekunem zawodów był Kazimierz Jakimowicz, członek Suwalskiej Rady Seniorów.

W organizacji technicznej i zapewnieniu dobrej atmosfery gospodarzy z II LO wspomogli pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

21
Marzec