Aktualności

Seniorzy z Białegostoku odwiedzili suwalskich

Z przedstawicielami Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenia Szukamy Polski z Białegostoku spotkali się w ubiegły wtorek w ratuszu Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk oraz członkowie Suwalskiej Rady Seniorów. Okazją do spotkania był projekt "Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów", realizowany przez stowarzyszenie Szukamy Polski. W ramach projektu ze wsparcia mogą skorzystać wszystkie rady seniorów w woj. podlaskim. Organizatorzy doradzają, m.in. jak rady mogą dobrze funkcjonować oraz jak ich członkowie mogą się skutecznie komunikować, zwłaszcza w trudnych czasach pandemii. Dodatkowo, przyglądają się także każdej radzie z zewnątrz, pomagając w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Duży nacisk jest położony na integrację rad seniorów z całego województwa oraz wymianę cennych doświadczeń.
- Suwalska rada jest najstarszą w województwie, bardzo doświadczoną, więc cieszę się, że udało nam się wreszczie spotkać, bo jesienią pandemia pokrzyżowała nasze plany - mówiła Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski. - Jednocześnie chcieliśmy dziś Państwa namówić na rozmowę, jak poradziliście sobie w minionym roku.
Członkowie Suwalskiej Rady Seniorów przyznali, że na takie wyzwania jakie przyniosła pandemia nikt nie był gotowy i działania trzeba było ograniczyć do panujących obostrzeń. Tym większe więc plany na przyszłość, wśród których jest m.in. wznowienie Suwalskiej Olimpiady Seniorów, czy nowe publikacje przydatne suwalskim seniorom. Sytuacja wymusiła też między innymi szybką naukę posługiwania się elektronicznymi komunikatorami, dzięki czemu członkowie Suwalskiej Rady Seniorów uczestniczyli w różnych cennych spotkaniach regionalnych i ogólnopolskich. 
Jolanta Wołągiewicz, Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego przedstawiła jak wyglądają prace nad nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, w której rady seniorów z całej Polski zabiegają o poprawkę dotyczącą m.in. finansowania ich działań. Jan Oniszczuk, prezes stowarzyszenia Szukamy Polski zaoferował natomiast pomoc przy zmianach statutu i regulaminu rady, gdyby suwalska rada chciała takie wprowadzić.
Za wsparcie suwalczan przez białostockie stowarzyszenie, m.in. w postaci organizowanych forów regionalnych dziękowała Wiesława Kwaterska, przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów.

30
Czerwiec