Aktualności

Spotkanie seniorów z ministrami

Na XVIII Forum Podlaskich Rad Seniorów w środę 15 maja spotkały się rady seniorów z woj. podlaskiego. Tym razem forum było poświęcone kounikacji na linii samorząd - rady seniorów. Wprowadzenie do dyskusji przygotowała Agnieszka Szyszko, kierownik Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach, wspomagająca Suwalską Radę Seniorów. Następnie każda z rad dzieliła się swoimi doświadczeniami.

Wyjątkowymi goścmi forum byli: Małgorzata Okła-Drewnowicz, ministra do spraw polityki senioralnej, Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Barbara Okuła, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji oraz Barbara Szafraniec, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów z Krakowa.

Na pomysł zorganizowania forum online wpadło w czasie pandemii Stowarzyszenie Szukamy Polski z Białegostoku i konsekwentnie, społecznie organizuje te spotkania i dba o ich program. 
W naszym województwie działa 16 rad seniorów i powstają kolejne. Suwalska była pierwszą radą w województwie podlaskim.

15
Maj