Aktualności

Wirtualne spotkanie rad seniorów woj. podlaskiego

W XVII Forum Podlaskich Rad Seniorów, które odbywają się w formule online, uczestniczyli we wtorek 8 kwietnia członkowie Suwalskiej Rady Seniorów. Tym razem organizatorzy z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów zaprosili do udziału Macieja Kmitę, zastępcę dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej, Zdzisława Czarneckiego, wiceprzewodniczącego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Barbarę Szafraniec, przewodniczącą Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Maciej Kmita opowiedział o zamierzeniach nowego ministerstwa, a w szczególności o nowych przedsięwzięciach na rzecz osób starszych, w tym o bonie senioralnym. Zdzisław Czarnecki zrelacjonował pierwsze posiedzenie niedawno powołanej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze do spraw Polityki Senioralnej oraz działania OPS, zaś Barbara Szafraniec przedstawiła szczegóły, jak powstaje Zespół Parlamentarny ds. Seniorów w Sejmie RP.
Sporą część spotkania poświęcono projektom, na które rady seniorów z woj. podlaskiego otrzymały dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego. Oprócz suwalskiej, wsparcie uzyskało 15 rad seniorów. Dotacje o łącznej wartości 400 tys. zł pozwolą na organizację m.in. zajęć rehabilitacyjnych, wyjazdów studyjnych, czy wydarzeń integracyjnych.

10
Kwiecień