Dzierżawy

Oferta/Nieruchomość przy ul. Sikorskiego
Nr działki
30186/2
Powierzchnia: 40.8454 ha
Numer księgi wieczystej:
Kształt: regularny
Media w zasięgu: brak
Aktualne zagospodarowanie: działka niezabudowana położona w zachodniej części miasta przy ulicy Sikorskiego,. obejmuje wyrobisko po eksploatacji żwiru
Przeznaczenie: pod usługi z zakresu sportu i rekreacji
Forma zbycia: dzierżawa na okres 30 lat z przeznaczeniem pod usługi z zakresu sportu i rekreacji
Warunki dzierżawy: dzierżawa na okres 30 lat z przeznaczeniem pod usługi z zakresu sportu i rekreacji
Dodatkowe informacje: działka, zgodnie z obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XVI/178/2016 z dnia 27.01.2016 roku, leży w obrysie 3US-ZP – tereny sportu i rekreacji w zieleni towarzyszącej Właściciel: Skarb Państwa, w użytkowaniu wieczystym Miasta Suwałki
Dodatkowe informacje o cenie: cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 10 000 zł - brutto
Osoba do kontaktu:Beata Jodango