Liczba porządkowa, nazwa, adres siedziby, nr KRS, data rejestracji

 1. „Krav Maga Brothers”, ul. Franciszkańska 12/38, 16-400 Suwałki, 0000697067, 27.09.2017 r.
 2. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki, 0000066280, 28.11.2001 r.
 3. Automobilklub Suwalski, ul. T. Kościuszki 75/3, 16-400 Suwałki, 0000258117, (1977 r.) 30.05.2006 r.
 4. Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”, ul. T. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, 0000145638, 14.01.2003 r.
 5. Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, 0000538868, 19.01.2015 r.
 6. Katolickie Stowarzyszenie Kultury i Sztuki przy Parafii pw. Chrystusa Króla w Suwałkach, ul. Papieża Jana Pawła II 3, 16-400 Suwałki, 0000299706, 21.02.2008 r.
 7. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom, ul. Łanowa 13, 16-400 Suwałki, 0000222562, 26.11.2004 r.
 8. Klub Sportowy „Jaćwing” - Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Cross", ul. Bukowa 19, 16-400 Suwałki, 0000046079, 24.09.2001 r.
 9. Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki, ul. Wojska Polskiego 9, 16-400 Suwałki, 0000212319, 02.08.2004 r.
 10. Klub Wodny „Hańcza” w Suwałkach, ul. J. Korczaka 5/94, 16-400 Suwałki, 0000048812, 19.07.2012 r.
 11. Klub Żeglarski KAMENA przy FORTE, ul. Północna 30, 16-400 Suwałki, 0000063854, 21.11.2001 r.
 12. Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza”, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki, 0000721549, 01.03.2018 r.
 13. Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki, ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki, 0000217533, 30.09.2004 r.
 14. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach, ul. Północna 28L, 16-400 Suwałki, 0000059488, 5.11.2001 r.
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 15, 16-400 Suwałki, 0000082749, 21.01.2002 r.
 16. Oddział powiatowy Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, 0000108593, 22.04.2002 r.
 17. Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, ul. T. Kościuszki 79/2A, 16-400 Suwałki, 0000332833, 03.07.2009 r.
 18. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, 0000072740, 17.01.2002 r.
 19. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach, ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki, 0000248316, 30.10.2005 r.
 20. Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Pszczelarzy, ul. E. Młynarskiego 3/38, 16-400 Suwałki, 0000408727, 30.01.2012 r.
 21. Seniorzy z Pasją Horyzont, ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, 0000701226, 30.10.2017 r.
 22. SOCIOS Wigry Suwałki, ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki, 0000858970, 08.09.2020 r.
 23. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „PRZYSTAŃ”, ul. L. Waryńskiego 39, 16-400 Suwałki, 0000071636, 28.12.2001 r.
 24. Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości „Jasne Życie”, ul. J. Korczaka 4/11, 16-400 Suwałki, 0000347457, 27.01.2010 r.
 25. Stowarzyszenie „…I Do Przodu”, ul. Filipowska 20A, 16-400 Suwałki, 0000628946, 30.12.2016 r.
 26. Stowarzyszenie „Aktywni Suwalczanie”, ul. Mieszka I 39B, 16-400 Suwałki, 0000482960, 25.10.2013 r.
 27. Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo”, ul. Wojska Polskiego 9, 16-400 Suwałki, 0000400320, 26.10.2011 r.
 28. Stowarzyszenie „Droga Do Sukcesu”, ul. Lubelska 25C, 16-400 Suwałki, 0000510687, 22.05.2014 r.
 29. Stowarzyszenie „Gaudium et Spes” w Suwałkach, ul. Kowieńska 3/18, 16-400 Suwałki, 0000069791, 10.12.2001 r.
 30. Stowarzyszenie „Integracja Europy”, plac marsz. J. Piłsudskiego 2, 16-400 Suwałki, 0000396108, 13.09.2011 r.
 31. Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach, ul. Zielonogórska 14, 16-400 Suwałki, 0000074674, 19.12.2001 r.
 32. Stowarzyszenie „Klub Złotego Wieku”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/19, 16-400 Suwałki, 0000327099, 31.03.2009 r.
 33. Stowarzyszenie „Krzemieniucha”, ul. Kasztanowa 14A, 16-400 Suwałki, 0000400113, 25.10.2011 r.
 34. Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”, ul. A. Putry 1/37, 16-400 Suwałki, 0000546280, 27.02.2015 r.
 35. Stowarzyszenie „Oratorium św. Jana Bosko” w Suwałkach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3, 16-400 Suwałki, 0000069867, (1999 r.) 06.12.2001 r.
 36. Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”, ul. Sejneńska 12, 16-400 Suwałki, 0000076600, 22.01.2002 r.
 37. Stowarzyszenie „Suwalszczyzna+”, ul. A. Wierusza Kowalskiego 3/3, 16-400 Suwałki, 0000379707, 02.03.2011 r.
 38. Stowarzyszenie „Związek Ukraińców w Suwałkach”, ul. A. Piłsudskiej 13B/26, 16-400 Suwałki, 0000847477, 29.06.2020 r.
 39. Stowarzyszenie Aktywizacji Gospodarczej Regionu – Suwałki, ul. T. Kościuszki 58, 16-400 Suwałki, 0000266249, 19.10.2006 r.
 40. Stowarzyszenie Aktywności Edukacyjnej, ul. J. Korczaka 3/71, 16-400 Suwałki, 0000076895, 08.01.2002 r.
 41. Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Sportowe Miasto”, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, 0000926194, 12.10.2021 r.
 42. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”, ul. F. Chopina 6A, 16-400 Suwałki, 0000139901, 20.11.2002 r.
 43. Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki-Białystok, ul. Kowieńska 3/18, 16-400 Suwałki, 0000069745, 08.01.2002 r.
 44. Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki, 0000157858, (1996 r.) 07.04.2003 r.
 45. Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach, ul. J. Korczaka 4/39, 16-400 Suwałki, 0000354490, 28.04.2010 r.
 46. Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej, ul. T. Noniewicza 85D/5, 16-400 Suwałki, 0000065746, (1999  r.) 28.11.2001 r.
 47. Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „ABECADŁO”, ul. K. O. Falka 11, 16-400 Suwałki, 0000218133, 27.09.2004 r.
 48. Stowarzyszenie Featon, ul. P. Suzina 1/14, 16-400 Suwałki, 0000420820, 15.05.2012 r.
 49. Stowarzyszenie Filmowe Chill&Luzz, ul. W. Witosa 15/2, 16-400 Suwałki, 0000447897, 18.01.2013 r.
 50. Stowarzyszenie Historyczne im. Polskiej Organizacji Wojskowej, 16-400 Suwałki, ul. Kowieńska 4/56, 0000555730, 28.04.2015 r.
 51. Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, 0000321667, 16.01.2009 r.
 52. Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 32, 16-400 Suwałki, 0000232398, 14.04.2005 r.
 53. Stowarzyszenie Imienia Ireny Warakomskiej, ul. W. Gałaja 99, 16-400 Suwałki, 0000666405, 07.03.2017 r.
 54. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”, ul. Wazów 2C, 16-400 Suwałki, 0000306841, 30.05.2008 r.
 55. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „MOST”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 16-400 Suwałki, 0000063372, 20.11.2001 r.
 56. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic”, ul. T. Noniewicza 73, 16-400 Suwałki, 0000277344, 27.03.2007 r.
 57. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, ul. A. Wierusza Kowalskiego 11/17, 16-400 Suwałki, 0000465845, 13.06.2013 r.
 58. Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa” w Suwałkach, ul. Filipowska 20, 16-400 Suwałki, 0000305155, 20.05.2008 r.
 59. Stowarzyszenie Kibiców Wigier Suwałki „Forza Wigry”, ul. J. Korczaka 10/37, 16-400 Suwałki, 0000592379, 16.12.2015 r.
 60. Stowarzyszenie Kierowców Taksówek Osobowych „TELE TAXI”, ul. E. Młynarskiego 14, 16-400 Suwałki, 0000215387, 23.08.2004 r.
 61. Stowarzyszenie Klaster Stoczniowy, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, 0000665659, 27.02.2017 r.
 62. Stowarzyszenie Klub Seniora, ul. W. Witosa 4A/134, 16-400 Suwałki, 0000164094, 04.06.2003 r.
 63. Stowarzyszenie Komitywa, ul. J. Korczaka 12/21, 16-400 Suwałki, 0000817192, 17.12.2019 r.
 64. Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych, ul. A. Patli 19, 16-400 Suwałki, 0000513138, 12.06.2014 r.
 65. Stowarzyszenie Kreatywny Internet, ul. Kowieńska 4/19, 16-400 Suwałki, 0000395645, 08.09.2011 r.
 66. Stowarzyszenie Kulturalne „BIBLIOFIL”, ul. E. Plater 33 A, 16-400 Suwałki, 0000202843, 05.04.2004 r.
 67. Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma, ul. J. Korczaka 4/5, 16-400 Suwałki, 0000497096, 07.02.2014 r.
 68. Stowarzyszenie Kulturystyki i Sportów Siłowych „ATLETA”, ul. Nowomiejska 3A, 16-400 Suwałki, 0000391125, 08.07.2011 r.
 69. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3, 16-400 Suwałki, 0000051648, (1993 r.), 10.10.2001 r.
 70. Stowarzyszenie MIKA, ul. E. Młynarskiego 7/60, 16-400 Suwałki, 0001070876, 23.11.2023 r.
 71. Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny, ul. Wojska Polskiego 40, 16-400 Suwałki, 0000415558, 23.03.2012 r.
 72. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica”, ul. Mjr. Hubala 10/8, 16-400 Suwałki, 0000305166, 30.04.2008 r.
 73. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, Pieśni i Tańca Suwalszczyzny, ul. T. Noniewicza 71, 16-400 Suwałki, 0000077728, 04.01.2002 r.
 74. Stowarzyszenie Mroczne Bractwo, ul. T. Kościuszki 83/15, 16-400 Suwałki, 0000664555, 20.02.2017 r.
 75. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi i Specyficznymi Potrzebami Edukacyjnymi „Iskierka” w Suwałkach, ul. J. Antoniewicza 1A/46, 16-400 Suwałki, 0000628946, 19.07.2016 r.
 76. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10, 16-400 Suwałki, 0000254713, 14.04.2006 r.
 77. Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Regionu „Suwalszczyzna”, 16-400 Suwałki, 0000086607, 30.01.2002 r.
 78. Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”, ul. L. Waryńskiego 7, 16-400 Suwałki, 0000431215, 28.08.2012 r.
 79. Stowarzyszenie "Pełnia", ul. 11 Listopada 1A/15, 16-400 Suwałki, 0001015213, 24.01.2023 r.
 80. Stowarzyszenie Pera Sudinoi - synowie Jaćwieży, ul. F. Chopina 19/3, 16-400 Suwałki, 0001090508, 26.02.2024 r.
 81. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, ul. Pogodna 29, 16-400 Suwałki, 0000077283, (1990 r.) 03.01.2002 r.
 82. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wykluczonym „Restart”, ul. Utrata 6, 16-400 Suwałki, 0000571259, 18.08.2015 r.
 83. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „GAUDIUM VITAE”, ul. T. Kościuszki 72A, 16-400 Suwałki, 0000213172, 20.07.2004 r.
 84. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, ul. Gen. K. Pułaskiego 66, 16-400 Suwałki, 0000046113, 21.09.2001 r.
 85. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „JESTEŚMY RAZEM”, ul. K. Brzostowskiego 4, 16-400 Suwałki, 0000061644, (1990 r.) 16.11.2001 r.
 86. Stowarzyszenie Przyjaciół Pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, 0000279465, 24.04.2007 r.
 87. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart”, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki, 0000059375, 12.11.2002 r.
 88. Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 120, 16-400 Suwałki, 0000093815, (1970 r.) 25.02.2002 r.
 89. Stowarzyszenie Razem możemy więcej, ul. E. Plater 20 A/3, 16-400 Suwałki, 0000963473, 30.03.2022 r.
 90. Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego „Nor-Pol” (SRG „Nor-Pol”), ul. A. Wierusza Kowalskiego 6A/25, 16-400 Suwałki, 0000325415, 12.03.2009 r.
 91. Stowarzyszenie Samorządna Suwalszczyzna, ul. A. Patli 19, 16-400 Suwałki, 0000070597, 11.12.2001 r.
 92. Stowarzyszenie Seniorzy Razem z Siedzibą w Suwałkach, ul. E. Plater 30/28, 16-400 Suwałki, 0000679303, 22.05.2017 r.
 93. Stowarzyszenie sportowe One w sporcie, ul. S. Żeromskiego 22, 16-400 Suwałki, 0001082811, 22.01.2024 r.
 94. Stowarzyszenie Suwalski Klub 80 Rowerów, ul. T. Noniewicza 40/126, 16-400 Suwałki, 0000680327, 31.05.2017 r.
 95. Stowarzyszenie Suwalskiego Sportu „Ósemka”, ul. Władysława Jagiełły 47, 16-400 Suwałki, 0000484090, 31.10.2013 r.
 96. Stowarzyszenie The Parkour One, ul. A. Lityńskiego 14/3, 16-400 Suwałki, 0000489498, 05.12.2013 r.
 97. Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, 0000619317, 19.05.2016 r.
 98. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, 0000066543, (2000 r.), 12.12.2001 r.
 99. Stowarzyszenie Użytkowników Społecznego Parkingu Strzeżonego, ul. A. Wierusza Kowalskiego 6/2, 16-400 Suwałki, 0000049735, 03.10.2001 r.
 100. Stowarzyszenie Wigierski Wiatr, ul. T. Kościuszki 91A/1, 16-400 Suwałki, 0000457759, 09.04.2013 r.
 101. Stowarzyszenie Zamiast, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki, 0000357698, 28.05.2010 r.
 102. Suwalska Akademia Lotnicza Alfa Golf, ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki, 0000541534, 02.02.2015 r.
 103. Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych Razem, ul. T. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, 0000515774, 15.07.2014 r.
 104. Suwalska Szkoła Lotnicza, ul. kpt. M. Wojczyńskiego 1, 16-400 Suwałki, 0000341158, 05.11.2009 r.
 105. Suwalski Klub Badmintona, ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki, 0000058406, 30.10.2001 r.
 106. Suwalski Klub Karate Kyokushin, ul. Przytorowa 19, 16-400 Suwałki, 0000052561, 11.10.2001 r.
 107. Suwalski Klub Motocyklowy „Jaćwing” w Suwałkach, ul. 1 Maja 27A/85, 16-400 Suwałki, 0000249779, 25.01.2006 r.
 108. Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski, ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki, 0000092695, 18.02.2002 r.
 109. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, 0000084846, 24.01.2002 r.
 110. Suwalskie Stowarzyszenie AMAZONKA, ul. Gorzowska 9A, 16-400 Suwałki, 0000063469, 20.11.2001 r.
 111. Suwalskie Stowarzyszenie BHP, ul. T. Noniewicza 57, 16-400 Suwałki, 0000788726, 29.05.2019 r.
 112. Suwalskie Stowarzyszenie Bowlingu, ul. Słupska 5, 16-400 Suwałki, 0000450406, 08.02.2013 r.
 113. Suwalskie Stowarzyszenie Głuchych „Gest Serca”, ul. A. Wierusza Kowalskiego 23/2, 16-400 Suwałki, 0000507388, 25.04.2014 r.
 114. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”, ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, 0000080030, (1986 r.) 14.01.2002 r.
 115. Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Penetrator”, ul. Kosynierów 19, 16-400 Suwałki, 0000306025, 16.05.2008 r.
 116. Suwalskie Stowarzyszenie na rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „SPARTKAUS”, ul. J. Korczaka 2/8, 16-400 Suwałki, 0000246391, 05.12.2005 r.
 117. Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej, ul. Wojska Polskiego 7, 16-400 Suwałki, 0000226036, 11.01.2005 r.
 118. Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja”, ul. I. Daszyńskiego 25B, 16-400 Suwałki, 0000039749, (1996 r.) 29.08.2001 r.
 119. Suwalskie Towarzystwo Brydżowe, ul. Czarnoziem 2b, 16-400 Suwałki, 0000105233, 08.04.2002 r.
 120. Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego, ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki, 0000060952, (1977 r.), 13.11.2001 r.
 121. Suwalskie Towarzystwo Rolkowe STR w likwidacji, ul. Wojska Polskiego 17, 16-400 Suwałki, 0000041545, 05.09.2001 r.
 122. Suwalskie Towarzystwo Tenisowe, ul. T. Kościuszki 55, 16-400 Suwałki, 0000598474, 26.01.2016 r.
 123. Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, 0000074571, 03.01.2002 r.
 124. Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1954 roku, ul. Papieża Jana Pawła II 10/29, 16-400 Suwałki, 0000333459, 17.07.2009 r.