Liczba porządkowa, nazwa, adres siedziby, numer w ewidencji, data rejestracji

  1. „Klub Strzelecki Pogranicze”, ul. Modrzewiowa 15, 16-400 Suwałki, nr 6, 10.04.2018 r.
  2. Klub Sportowy VERTA Suwałki, ul. A. Wierusza-Kowalskiego 6a/20, 16-400 Suwałki, nr 9, 18.05.2021 r.
  3. Mała Szkoła Fotografii – PAcamera CLUB, ul. Osiedle II 6/24, 16-400 Suwałki, nr 7, 30.01.2019 r.
  4. Salon Poetycko-Literacki „Erato” w Suwałkach, ul. Klonowa 43A/38, 16-400 Suwałki, nr 8, 11.03.2020 r.
  5. Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Policyjnej „KRYZA”, ul. Szwajcaria 23, 16-400 Suwałki, nr 1, 24.06.2016 r.
  6. Stowarzyszenie o Charakterze Strzeleckim i Kolekcjonerskim „Target”, ul. Sportowa 44, 16-400 Suwałki, nr 3, 29.05.2017 r.
  7. Stowarzyszenie Radość, ul. Filipowska 41, 16-400 Suwałki, nr 12, 27.01.2023 r.
  8. Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki, ul. Grabowa 8, 16-400 Suwałki, nr 2, 02.11.2016 r.
  9. Suwalski Off Road – SUWAŁKI 4x4, ul. Wojska Polskiego 94, 16-400 Suwałki, nr 4, 31.07.2017 r.
  10. Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji, ul. E. Plater 1, 16-400 Suwałki, nr 11, 14.02.2022 r.