Liczba porządkowa, nazwa, adres siedziby, (numer KRS i data rejestracji)

 1. Federacja Konsumentów Oddział w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
 2. Klub Strzelecki LOK „Wigry”, ul. Marii Konopnickiej 2, 16-400 Suwałki
 3. Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku Koło w Suwałkach, ul. Gorzowska 3, 16-400 Suwałki
 4. Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Suwałkach, ul. Klonowa 47/54, 16-400 Suwałki, nr KRS 0000295184, 17.12.2007 r.
 5. Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, ul. L. Waryńskiego 22A, 16-400 Suwałki, 0000026828, 11.07.2001 r.
 6. Oddział Terenowy Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Suwałkach, ul. L. M. Paca 4, 16-400 Suwałki, 0000066435, 08.01.2002 r.
 7. Polska Federacja Kynologiczna - Oddział Warmińsko-Mazurski, ul. E. Plater 45B/20, 16-400 Suwałki
 8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
 9. Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Suwałkach, ul. Szkolna 7, 16-400 Suwałki
 10. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło Terenowe w Suwałkach, ul. gen. K. Pułaskiego 26A, 16-400 Suwałki
 11. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 58, 16-400 Suwałki
 12. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 95/3, 16-400 Suwałki
 13. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko, ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki, 0000057897, 30.10.2001 r.
 14. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Suwałkach, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki
 15. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła w Suwałkach, ul. gen. K. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
 16. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. Utrata 2B, 16-400 Suwałki
 17. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Oddział w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki
 18. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Suwałkach, ul. 1 Maja 15, 16-400 Suwałki
 19. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Oddział Terenowy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
 20. Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Oddział Terenowy w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
 21. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” Oddział w Suwałkach, ul. L. Waryńskiego 45 p. 143, 16-400 Suwałki, 0000091421, 13.02.2002 r.
 22. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Białystok Obwód Suwalski, ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki
 23. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Zarząd Oddziału w Suwałkach, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki
 24. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 82/13, 16-400 Suwałki, 0000204536, 20.04.2004 r.
 25. Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Suwałkach, ul. Korczaka 5/86, 16-400 Suwałki
 26. Warszawski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. Prof. Maurycego Trybulskiego Oddział w Suwałkach, ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 16-400 Suwałki
 27. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Suwałkach, ul. gen K. Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki
 28. Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 55, 16-400 Suwałki
 29. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
 30. Związek Strzelecki „STRZELEC” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1023 Suwałki, E. Młynarskiego 3/22, 16-400 Suwałki
 31. Związek Sybiraków Koło w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki
 32. Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Koło w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki