Aktualności

"Gorzka chwała - Powstanie 1863 roku"

Wystawę "Gorzka chwała - Powstanie 1863 roku" przygotowaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, można oglądać w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Na początku roku ekspozycja przygotowana z okazji 150- lecia wybuchu powstania była prezentowana w Sejmie RP.

W czwartek w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach dokonano uroczystego otwarcia wystawy ” Gorzka chwała - Powstanie 1863 roku" wzbogaconej przez Archiwum Państwowe w Suwałkach planszami przedstawiającymi postacie uczestników i walki powstańcze na Suwalszczyźnie wchodzącej w skład ówczesnej Guberni Augustowskiej. Na planszach zostały pokazane najważniejsze postacie i wydarzenia tego czasu. Przy realizacji wystawy wykorzystano bogate zbiory znajdujące się w Muzeum Niepodległości w Warszawie, takie jak dokumenty, druki ulotne, grafiki, obrazy, realia. Są tam także eksponaty z Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Wiele z nich nie było do tej pory prezentowanych publicznie.

W uroczystości otwarcia wystawy uczestniczyli Posłowie na Sejm RP Bożena Kamińska i Jarosław Zieliński, Zastępca prezydenta Miasta Suwałk Marek Buczyński, Tadeusz Radziwonowicz dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach, Jerzy Brzozowski dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, nauczyciele i uczniowie liceum.

Młodzież i goście wysłuchali prelekcji „Powstanie Styczniowe w Suwałkach i na Suwalszczyźnie” Sławomira Filipowicza oraz „Życie codzienne Suwałk w czasie Powstania Styczniowego” Andrzeja Matusiewicza.

Na zakończenie uroczystości młodzież z I LO i Chór Żeński „Cantilena” pod dyrekcja Ignacego Ołowia zaprezentowali program poetycko-muzycznym „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni” .

17
Październik