Aktualności

"Kulturalne" stypendia - czekamy na wnioski

Urząd Miejski w Suwałkach przypomina, że termin składania wniosków o stypendia Miasta Suwałki dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami (Zgodnie z uchwałą nr XXVI/274/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 września 2012 r.) upływa 30 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku są dostępne na stronie http://www.um.suwalki.pl/  w zakładce „Dla mieszkańca”/ „Kultura”/ „Mecenat Miasta”/ „Stypendia”.

16
Wrzesień