Aktualności

„Podróż do etnobajki”

27-28 maja 2014 r. przedstawiciele Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej wzięli udział w międzynarodowej konferencji podsumowującej transgraniczny projekt polsko-białoruski pt. „Podróż do etnobajki”.Konferencja odbyła się w Grodnie, w siedzibie Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały, koordynatora projektu zrealizowanego wraz z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną, pełniącą funkcję Biura Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej w Suwałkach.

W konferencji udział wzięli rektororaz pracownicy naukowi Uniwersytetu im. J. Kupały, a także przedstawiciele Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Białoruś-Ukraina, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Miasta Suwałki, Powiatu Augustów, uczelni: AWF w Warszawie, WSWFiT w Białymstoku i innych instytucji.

Transgraniczny projekt „Podróż do etnobajki” zaowocował powstaniem transgranicznego szlaku turystycznego. Po stronie białoruskiej szlak „Ścieżkami Biełuna” prowadzi przez obiekty eksponujące zasoby etnokulturowe Grodzieńszczyzny, po stronie polskiej zaś na Suwalszczyźnie powstała sieć siedmiu Wiosek Bajek – centrów rodzinnej aktywności turystycznej. W ramach konferencji podsumowującej projekt odwiedzono miejsca na Grodzieńszczyźnie, które otrzymały wsparcie w ramach projektu.

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodnie jpoprzez swoich przedstawicieli zaznaczył swą obecność na międzynarodowej konferencji. Materiały promocyjne Klastra w języku polskim, rosyjskim i angielskim rozdano uczestnikom wydarzenia.

04
Czerwiec