Aktualności

„Śladami wspólnej historii Orła, Gryfa i Pogoni”

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zaprasza 7 maja 2014 (środa) godz. 17.00 Sala im. Jadwigi Towarnickiej , ul. E.Plater 33A na wieczór autorski Piotra Wdowiaka oraz wystawę fonogramów „Śladami wspólnej historii Orła, Gryfa i Pogoni”

„Bezdrożami Litwy. 17 spotkań z Wilniukami. Na pograniczach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego” to 17 rozmów Piotra Wdowiaka z przedstawicielami różnych mniejszości narodowych i wyznaniowych – mieszkańców dzisiejszej Litwy. Autoryzowane wywiady zostały wzbogacone o 3 aneksy: wspomnienia AK-owca z Kowieńszczyzny, wspomnienia z festynów w Wędziagole oraz listy szlachcianek z polskich gniazd kresowych – uczestniczek Powstania Styczniowego. Książka powstawała w czasie 4,5-letniego pobytu Piotra Wdowiaka na Litwie, gdy pracując na stanowisku konsula RP w Wilnie poznał swoich rozmówców. Dotarł wówczas do miejsc związanych z ziemiaństwem polsko-litewskim, które dokumentuje jego wystawa „Śladami wspólnej historii Orła, Gryfa i Pogoni”.

Autor rozmawiał m.in.:

- ze Stefanią Romer o dworach Auksztoty, wynaradawianiu Polaków na Kowieńszczyźnie,

- z Jadwigą Gojlewicz o ostatnich polskich śpiewaczkach z Dużych Łopi,

- z Bronisławem Piotrowskim o polskim ziemiaństwie i samotności na pograniczu litewsko-łotewskim,

- z Ryszardem Jankowskim i Leonią Piotrowską – z zakrystianem wędziagolskim i nauczycielką kowieńskich szkół – o życiu Polaków na Laudzie,

- z Rogerem Sergiuszem Solańskim o tułaczce życiowej i kresowej Arkadii

- z Adasem Jakubauskausem o Ojczyznach litewskich Tatarów,

- z Michałem Zajączkowskim i Raisą Kobecką o Ojczyznach Karaimów

- z Mariuszem Jonaitisem o tradycji ziemiaństwa polsko-litewskiego,

- z Tomaszem Koszewskim o pograniczu i współżyciu Ugrofinów, Bałtów i narodów nordyckich, Słowian w krajach bałtyckich

- Walerym Jwmilianowem o wielokulturowych Święcianach

- z Anną Kowzan-Rimeikiene o polskich rodach i pamięci powstańców styczniowych

- z Rustisem Kamuntawicziusem o mostach i murach między Polakami i Litwinami

 

Piotr Wdowiak

Łodzianin, rocznik 1970. W 1996 r. ukończył filologię rosyjską i sowietologię na Uniwersytecie Łódzkim. Dwa lata później został absolwentem studiów podyplomowych Uniwersytetu w Bielefeld. Publikował m.in. w „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”, „Przeglądzie Prawosławnym”, „Dialog-Pheniben”. Zafascynowany Rosją – w 2008 wydał „Ikony Rosji”. W latach 2008-2012 pracował jako konsul, a następnie I sekretarz w Ambasadzie RP w Wilnie. Obecnie pisze pracę o ziemiańskich rodach polsko – litewskich byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 

 

05
Maj