Aktualności

Budżet Suwałk na 2014 rok przyjęty

19 głosami za, przy 3 głosach sprzeciwu, suwalscy radni przyjęli w środę (18.12.2013r.) budżet Suwałk na 2014 rok. Dochody ogółem wyniosą 302.088.649 zł, wydatki sięgną 305.497.350 zł - w wyniku czego planowany deficyt  budżetu miasta wyniesie 3.408.701 zł. Jak podkreślił wczoraj Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk jest to budżet bezpieczny, przygotowujący miasto do rozdania pieniędzy ze zbliżającej się, nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Przyszłoroczny budżet przewiduje ponad 13 – milionową nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi miasta. Wydatki majątkowe to ponad 45 milionów złotych.

Niemal połowa tej kwoty to inwestycja w drogi – mówił przed przyjęciem uchwały budżetowej Czesław Renkiewicz, Prezydent SuwałkNajważniejsze inwestycje skupią się na ulicy Buczka, osiedlu Hańcza, gdzie remontowane będą drogi osiedlowe. Jeżeli uda się  pozyskać dofinansowanie to wyremontujemy ulice Bakałarzewską.

Inne duże inwestycje to remont stadionu lekkoatletycznego, budowa dwóch boisk przyszkolnych, dwóch placów zabaw oraz dokończenie remontu placów Marii Konopnickiej i Józefa Piłsudskiego.

Wysokość długu miasta Suwałki na koniec 2014 roku wyniesie 128.593.433 zł. Procentowy stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniesie 42,57%.

- Budżet miasta na 2014 rok jest budżetem wyważonym i bezpiecznym, co potwierdziła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2014 rok – mówił Czesław Renkiewicz.

Głosowanie nad budżetem poprzedziła dyskusja. Ostatecznie projekt budżetu poparły wszystkie kluby i ugrupowania oprócz radnych Prawa i Sprawiedliwości.

19
Grudzień