Aktualności

Budżet Suwałk na 2015 rok przyjęty

Radni Rady Miejskiej w Suwałkach przyjęli 21 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok, który zakłada między innymi, że w 2015 roku wydatki naszego Miasta wyniosą 306 milionów złotych, a dochody zamkną się w kwocie 296 milionów złotych. Na inwestycje Miasto przeznaczy prawie 44 miliony złotych, a zadłużenie naszego Miasta nie wzrośnie i utrzyma się na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym – 128 milionów złotych.

- Uważam, że Budżet Miasta na 2015 rok to propozycja budżetu stabilnego i bezpiecznego, który da Suwałkom chwilę oddechu byśmy mogli sięgnąć po środki z przyszłej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 – mówił w trakcie prezentacji projektu Budżetu Suwałk na 2015 rok Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W tym roku o blisko 5 milionów złotych wzrosną dochody Miasta z podatków PIT i CIT. Jest to pozycja, która w dochodach Suwałk sukcesywnie zwiększa się już od kilku lat.

- To bardzo dobra wiadomość. Pokrywa się ona przede wszystkim z faktycznymi danymi z suwalskiego rynku pracy. Zmniejsza się bezrobocie, które na koniec 2014 roku tego roku wynosiło 9,9% , a w suwalskich firmach wzrastają płace – wymieniał Czesław Renkiewicz.

Kolejnym korzystnym trendem jest fakt, że przyszłoroczny budżet, tak jak w poprzednich latach, zakłada nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Nadwyżka ta wyniesie blisko 21 milionów złotych.

W tym roku na inwestycje będzie przeznaczonych kwota prawie 44 milionów złotych. Ta kwota może jeszcze wzrosnąć. Na listę rezerwową Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa trafiły 3 duże inwestycje drogowe z Suwałk na łączną kwotę blisko 40 milionów złotych. Jeżeli pojawią się oszczędności w naszym RPO to Miasto Suwałki pozyska środki z Unii Europejskiej – może nie na wszystkie trzy- ale przynamniej na jedną dużą inwestycję drogową.

Najważniejszymi inwestycjami, które są wpisane do projektu Budżetu Miasta na 2015 rok są: modernizacja stadionu lekkoatletycznego za kwotę 11 milionów złotych, przebudowa ulicy Nowomiejskiej – 3,2 miliona złotych, budowa dróg na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich - 3,2 miliona złotych. Kolejne inwestycje to budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku – II etap – 2 miliony złotych. Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach – 1,6 miliona złotych. Zbudowane zostaną tez ulice: Zastawie I etap, Młynarskiego I Etap i Szkolna – łączny koszt tych 3 inwestycji to 2,6 miliona złotych.

660 tysięcy złotych zostanie wydanych na wdrażanie elektronicznego systemu usług dla ludności. Za 250 tysięcy złotych zostanie położony światłowód do poprawy miejskiego monitoringu.

Nie zabraknie też inwestycji oświatowych. Za 2,5 miliona złotych termomodernizację przejdą Zespoły Szkół nr 1 oraz 10.

- Najważniejsze jest to, że nie wzrośnie zadłużenie naszego Miasta, które od czterech lat utrzymuje się na podobnym poziomie ponad 40%. Wyniesie ono tyle samo co w roku 2014 - czyli 128 milionów złotych – kończył swoje wystąpienie Prezydent Suwałk.

Ostatecznie wszystkie ugrupowania zasiadające w Radzie Miejskiej zdecydowały o rekomendowaniu projektu Budżetu Miasta Suwałki na 2015 rok do przyjęcia. Radni Prawa i Sprawiedliwości zadeklarowali, że ich decyzja odnośnie głosowania będzie indywidualna i każdy sam zadecyduje o tym jaką podejmie decyzję.

28
Styczeń