Aktualności

Dobre nowiny w sprawie obwodnicy

Wczoraj w suwalskim Urzędzie Miejskim podczas specjalnej konferencji prasowej Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk przedstawił nowe i  po raz pierwszy tak konkretne informacje dotyczące budowy obwodnicy Suwałk. - Inwestycja warta ponad 500 milionów złotych powinna rozpocząć się na początku 2015 roku i finansowana będzie w większości z unijnego funduszu "Łącząc Europę" - mówił Prezydent Suwałk.

Te doniesienia potwierdzają dwa dokumenty prosto z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Pierwszy - Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) wyraźnie przedstawia harmonogram prac związanych z budową obwodnicy Suwałk, wskazuje jej finansowanie oraz określa koszt inwestycji.

-W tym dokumencie jest zapisane, że Polska z programu CEF "Łącząc Europę" otrzyma ponad 3 miliardy 800 milionów Euro. Z tego funduszu zrealizowana ma być między innymi obwodnica Suwałk - mówił Czesław Renkiewicz.

22W dokumencie implementacyjnym  jest przedstawiona lista podstawowa projektów drogowych CEF. Znalazły się tam 3 inwestycje - obwodnica Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61, odcinek drogi S61 od obwodnicy Suwałk do granicy państwa w Budzisku oraz budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica. Zgodnie z zapisami realizacja obwodnicy Suwałk ma rozpocząć się na przełomie 2014/2015 roku a zakończyć w 2016.

- Wszystko to potwierdza pismo z Ministerstwa Transportu podpisane przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Panią Patrycję Wolińską - Bartkiewicz. Po raz pierwszy otrzymujemy tak konkretny dokument podpisany przez jedną z ważniejszych osób w Ministerstwie - mówił wczoraj Prezydent Suwałk.

Za pośrednictwem Macieja Żywny, wojewody Podlaskiego, Czesław Renkiewicz otrzymał wczoraj pismo, w którym podsekretarz stanu w Ministerstwie potwierdza wszelkie założenia dokumentu implementacyjnego.

Prezydent Suwałk przedstawił również kolejny z załączników do rządowego programu budowy dróg na lata 2011-2015. Zakłada on ogłoszenie przetargów na 11 obwodnic polskich miast jeszcze w tym roku. Nie ma w tym załączniku obwodnicy Suwałk.

- Oczywiście od razu wystąpiłem z pismami do Ministra Transportu i Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Poprosiłem też o reakcję Wojewodę Podlaskiego. Odpowiedź, którą otrzymał Wojewoda jest dowodem, że o obwodnicy Suwałk nikt w Ministerstwie nie zapomniał - mówił Prezydent Suwałk.

15
Sierpień