Aktualności

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

600 tys. zł czeka na zwycięzców konkursu „Polski Produkt Przyszłości” (XXIII edycja), organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
 
·         produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki;
·         produkt przyszłości przedsiębiorcy;
·         wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.
 
Udział w Konkursie mogą wziąć instytucje szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski.
 
Do konkursu można zgłosić innowacyjne produkty (wyrób lub technologię):
 
·         doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) - wymagany poziom gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Level) co najmniej 6
lub
·         wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego.
 
Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące zgłaszanego produktu.
 
Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.
 
Link do strony konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/63703:600-tys-zl-czeka-na-polskie-produkty-przyszlosci

21
Wrzesień