Aktualności

Nowy rządowy instrument pomocowy – Polityka Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy to instrument pomocowy oferowany przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji, przewidziany ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie. Budżet projektu to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat, co w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł w 2020 roku.
 
Ustawa przewiduje 3 instrumenty pomocowe:
 
·         Pomoc na ratowanie
·         Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
·         Pomoc na restrukturyzację
 
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku.
 
O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.
 
Wskazane wyżej instrumenty są dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców. Beneficjent może korzystać z Polityki Nowej Szansy niezależnie od pomocy udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.
 
Więcej informacji na temat Polityki Nowej Szansy wraz z regulaminem i wzorami wniosków znajduje się na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.: https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy

29
Wrzesień