Aktualności

Obwodnica Suwałk gotowa w 95%

Dlatego też Czesław Renkiewicz Prezydent Suwałk apeluje do GDDKiA o uruchomienie tzw. „przejezdności” obwodnicy jeszcze w tym roku czyli wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu ze stosownym ograniczeniem prędkości, np. do 100km/h. Pismo w tej sprawie Prezydent Suwałk skierował do Wojciecha Borzuchowskiego dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.
Z informacji przedstawianych w artykułach prasowych w ostatnich dniach m.in. przez Rafała Malinowskiego rzecznika prasowego GDDKiA oddział w Białymstoku oraz Michała Wrzoska, rzecznika prasowego firmy Budimex wynika, że zaawansowanie robót jest na poziomie 95%.
Firma Budimex jest obecnie „na etapie wykonywania humusowania skarp oraz montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, […], ogrodzeń drogowych, oznakowania pionowego drogi oraz wykonania oznakowania poziomego”. Ponadto rzecznik Budimexu poinformował że wykonywane są „ostatnie odcinki nawierzchni bitumicznej na drogach poprzecznych i dojazdowych”.
- To bardzo dobre informacje dlatego też chciałbym spytać czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku planuje uruchomienie tzw. „przejezdności” obwodnicy Suwałk jeszcze w tym roku? – pyta w piśmie do dyrektora DGGKiA w Białymstoku Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk - Kierowany przez Pana oddział wielokrotnie już wdrażał podobne rozwiązanie chociażby na budowanych odcinkach drogi ekspresowej S8 – Białystok – Warszawa, gdzie kierowcy mogą korzystać ze zrealizowanych odcinków na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu ze stosownym ograniczeniem prędkości, np. do 100km/h – dodaje Prezydent Suwałk.
Po udostępnieniu kierowcom drogi głównej pozostałe do realizacji roboty mogłyby zostać dokończone przez Wykonawcę zgodnie z terminem zawartym w umowie. Tego typu rozwiązanie było wykorzystane w przypadku udostępnionego w dniu 17.09.2018 r. 16-kilometrowego odcinka S8 od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, gdzie w dalszym ciągu trwają prace wykończeniowe. W przypadku innego odcinka S-8, Mężenin-Jeżewo, również dopuszczono do ruchu jezdnie główne w dniu 30.12.2017 r. podczas gdy dopiero na III kwartał 2019 r. zaplanowano zakończenie wszystkich robót.
- Nadmienię, że takie rozwiązanie jest bardzo oczekiwane przez mieszkańców Suwałk, którzy od 30 lat czekają na wybudowanie obwodnicy. Suwalczanie słysząc, że jezdnia obwodnicy jest gotowa i prowadzone są prace wykończeniowe pytają mnie czy nie byłoby zasadne umożliwienie przejazdu samochodów już obwodnicą naszego miasta, a nie odcinkiem drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych Suwałk – pisze w piśmie Czesław RekiewiczZe swojej strony i w imieniu mieszkańców również wyrażam takie oczekiwanie. Umożliwienie tzw. „przejezdności” obwodnicy Suwałk wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście w zbliżającym się okresie zimowym – podsumowuje swoje wystąpienie Prezydent Suwałk.
Przypomnijmy, że przetarg na budowę obwodnicy wygrała firma Budimex, z którą podpisano umowę 29 września 2015r. Budimex ma wykonać całą inwestycję za 299,4 do marca przyszłego roku.

30
Listopad