Aktualności

Oferta Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
 
ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji. Odgrywa również ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.
 
ARP S.A. dysponuje unikalną na rynku ofertą usług finansowych, w tym produkty w ramach Programu TARCZA ANTYKRYZYSOWA m.in.:
·         pożyczek,
·         poręczeń,
·         obligacji/dokapitalizowania.
 
Ponadto, Agencja realizuje tzw. Politykę Nowej Szansy - instrument pomocowy oferowany przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji, przewidziany ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.
 
Obecnie Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach swoich działań na rzecz rozwoju innowacyjności w Polsce oferuje:
 
·         Sieć Otwartych Innowacji – budowanie sieci otwartych innowacji poprzez działania animujące transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw.
·         ARP Innovation Pitch – wydarzenia wspierające współpracę małych i średnich przedsiębiorców z dużymi podmiotami.
·         Platformę Transferu Technologii – serwis internetowy, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą poinformować o swoich innowacyjnych zasobach, potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukać bazę technologii i ekspertów.
·         Programy wsparcia – dedykowane programy ARP dla konkretnych branż przemysłu. Agencja Rozwoju Przemysłu stworzyła kompleksowy plan rozwoju dla takich branż jak: technologie kosmiczne oraz gry wideo. Obecnie ARP jest w trakcie definiowania kolejnych sektorów, w których konieczne jest zbudowanie długofalowego programu wsparcia niezbędnego do wzrostu polskiej gospodarki.
·         Wsparcie dla dużych firm – kompleksowa oferta skierowana do dużych przedsiębiorców poszukujących wsparcia w zaawansowanych, dojrzałych projektach innowacyjnych.
·         Akademia innowacji –  szkolenia z zakresu innowacyjności kierowane do kadry menedżerskiej i inżynierów.
·         Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego - inicjatywa mająca na celu budowę Narodowego Ekosystemu Innowacji
 
Więcej informacji na stronie Agencji: www.arp.pl

24
Luty