Aktualności

Posiedzenie Rady Gospodarczej

W dniu 17 października br. odbyło się posiedzenie Rady Gospodarczej. Było to 3 posiedzenie w roku bieżącym.

Podczas posiedzenia poruszone i zaprezentowane zostały następujące tematy: zakres działalności Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, planowane kierunki rozwoju w Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach, sytuacja finansowa suwalskiego samorządu w roku bieżącym i kolejnych latach, VI edycja Forum Biznesowe Pogranicza oraz propozycja Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach nadania nazwy dla parku przy dworcu PKP imieniem przedsiębiorców a także dyskusja w sprawach różnych.

17
Październik