Aktualności

Projekt: „STARTER DLA MŁODYCH” ARR AES S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 realizuje projekt pt. „STARTER DLA MŁODYCH”.
 
Celem projektu jest rozwój postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19,  zamieszkujących powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki i m. Suwałki,  poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.
 
Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://www.ares.suwalki.pl/aktualnosci/nowy-projekt-starter-dla-mlodych.html

 

26
Sierpień