Aktualności

Raport o stanie miasta

Właśnie został zakończony i opublikowany kolejny Raport o stanie miasta Suwałki, który suwalski Urząd Miejski przygotowuje od 2009 roku. Tym razem mieszkańcy Suwałk oraz wszystkie inne zainteresowane osoby mogą zapoznać się z danymi za poprzedni rok.

- Mam zaszczyt przekazać Państwu czwarty Raport o stanie miasta. Mam nadzieję, że będzie on dla Państwa kompendium wiedzy o współczesnych Suwałkach, prezentuje bowiem najważniejsze dziedziny życia naszego miasta: społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną, przestrzeń miejską oraz zarządzanie miastem według stanu na koniec 2012 roku – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Raport o stanie miasta Suwałki za 2012 rok to 6 rozdziałów podzielonych na różne podkategorie, 125 stron, kilkadziesiąt najnowszych zdjęć oraz dużo danych liczbowych.

Z dokumentem można zapoznać się pod tym adresem.

28
Sierpień