Aktualności

"Runda T"

Do 30 czerwca 2021r. przyjmowane są zgłoszenia innowacyjnych projektów do unikatowego w Polsce północno-wschodniej przedsięwzięcia Runda T.
Inicjatywa Runda T umożliwia spotkanie przedsiębiorców z inwestorami z całego kraju.
Do udziału w przedsięwzięciu zapraszani są przedsiębiorcy, naukowcy, studenci i wszyscy autorzy pomysłów związanych z woj. podlaskim lub warmińsko-mazurskim, którzy są zainteresowani rozwojem swoich projektów i poszukują inwestora.

Mogą zgłaszać się osoby, które mają pomysł na wprowadzenie innowacyjnego produktu, czy usługi i szukają źródeł finansowania. Nie ma górnej granicy wieku dla osób zgłaszających projekty. Każda osoba związana z woj. podlaskim lub warmińsko-mazurskim może wziąć udział.
Korzyści dla uczestników z udziału w Rundzie T:
 możliwość pozyskania inwestora na swój pomysł,
 możliwość uzyskania wsparcia potrzebnego dla rozwoju projektu,
 bezpłatny cykl szkoleń,
 promocja autorów i pomysłu (w przypadku zakwalifikowania do finału Rundy T),
 możliwość zdobycia cennych kontaktów,
 każdy projekt uzyska feedback od ekspertów (bez względu na wynik obrad kapituł).

Przedsięwzięcie Runda T jest realizowane przez Fundację Technotalenty.

Współorganizatorem jest Województwo Podlaskie.

Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz objął Honorowym Patronatem przedsięwzięcie.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 

16
Czerwiec