Aktualności

Spotkanie dla Przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach (Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki, Polska), organizuje w dniu 13 marca br. o godz. 11:00 spotkanie dla Przedsiębiorców: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 - Innowacje i Rozwój.

W trakcie wdrażania jest nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w której szczególny akcent położony jest na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Zapraszamy na spotkanie, które nakreśli ramy nowego programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Możliwości pozyskania środków finansowych na działania z zakresu badań, rozwoju i innowacji oraz przedsiębiorczości przedstawi Pani Emilia Malinowska - Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Pani Dyrektor zaprosi także do udziału w prawdopodobnie ostatnim w konkursie dotacyjnym dla MŚP finansowanym ze „starego” programu regionalnego RPOWP 2014-2020, na wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym.

więcej: https://www.facebook.com/events/464202679168059?ref=newsfeed

06
Marzec