Aktualności

Spotkanie informacyjne - również w formie wideokonferencji

Informujemy, że w dniu 7 września 2022 r. (środa) o godz. 16:00, w sali nr 26 Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne ramach konsultacji społecznych projektu „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r.”.

Spotkanie odbędzie się również w formie wideokonferencji *:
Link do spotkania: https://meet.um.suwalki.pl/prpms0709

(*Link będzie aktywny 30 minut przed spotkaniem. Instrukcja korzystania z platformy wideokonferencyjnej „Jitsi Meet” w załącznikach do pobrania).
 
Głównym celem ww. Programu jest wskazanie kierunków rozwoju i sposobów wsparcia przedsiębiorczości w Suwałkach oraz wzmocnienie potencjału ekonomicznego miasta do 2030 roku. Przyjęcie i realizacja Programu pozwoli na zrównoważony i stabilny rozwój gospodarczy Suwałk w najbliższych latach. 
 
Spotkanie będzie stanowić dobrą okazję do wysłuchania prezentacji na temat programu i zgłoszenia ewentualnych uwag i wątpliwości. Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl.
 
Poniżej znajduje się projekt Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r. oraz Formularz konsultacyjny za pomocą którego można zgłaszać uwagi do ww. Programu do 12 września 2022 r. Uzupełniony formularz konsultacyjny należy przesłać na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Z projektem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r. można także zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod  adresem: https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje_pozarzadowe_sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/informacja-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-programu-rozwoju-przedsiebiorczosci-miasta-suwalk-do-2030-r.html

Konsultacje prowadzone są od 12 sierpnia i potrwają do dnia 12 września 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 7 września 2022 r. oraz do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r.”

07
Wrzesień