Aktualności

Targi budowlane

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej (sektor budowlany) na uczestnictwo w wyjeździe na misję gospodarczą  na Ukrainę w terminie -październik 2013 r.

W wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia Wniosku) na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, w sektorze budowlanym zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Wyjeździe.

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorstw.

Termin nadsyłania wniosków: 26 lipca 2013 r. godz.17

Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać listownie lub przesyłką kurierską pod adresem:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem:
BPW - misja na Ukrainę 2013

Kontakt do opiekuna projektu:
leszek.kolodziejczyk@paiz.gov.pl
 tel. 22 334 99 50

Wnioski przesłane pocztą elektroniczną lub faksem
nie będą rozpatrywane
.

Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Decyduje data i godzina wpłynięcia Wniosku do PAIiIZ.

Dokumentacja naboru znajduje się pod następującym linkiem:

http://www.paiz.gov.pl/20130718/Przedluzenie_naboru_wnioskow_na_wyjazd_dla_przedsiebiorcow_z_Polski_Wschodniej_sektor_budowlany_na_misje_gospodarcza_na_Ukraine

22
Lipiec