Aktualności

Webinaria PFRR

Ośrodek Enterprise Europe Network funkcjonujący przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego organizuje cykl wydarzeń online, w formie webinariów i konsultacji. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie lokalnego środowiska biznesowego i podlaskich przedsiębiorców w nawiązywaniu nowych, owocnych dla obu stron, współprac zagranicznych.

W ramach przedsięwzięcia poruszona będzie tematyka m.in. kierunków eksportu zastępującego rynek rosyjski i białoruski oraz kwestia zatrudniania cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy.

Planowane webinaria:
1. Webinarium #SolidarnizUkrainą – aspekty prawne zatrudniania pracowników z Ukrainy
Data: 6 kwietnia 2022
2. Webinarium #SolidarnizUkrainą – nowe możliwości współpracy na rynkach skandynawskich
Data: 8 kwietnia 2022
3. Konsultacje #SolidarnizUkrainą – cykl indywidualnych konsultacji z zakresu zatrudniania cudzoziemców, dofinansowania miejsc pracy, dofinansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz współpracy zagranicznej
Data: 14 kwietnia 2022

Na każde spotkanie wymagana jest rejestracja za pomocą formularza on-line dostępnego pod adresem:

https://pfrr.pl/konsultacje-solidarnizukraina-cykl-indywidualnych-konsultacji-z-zakresu-zatrudniania-cudzoziemcow/

Więcej informacji udzieli:
p. Karolina Anusiewicz, +48 666 022 869, email: anusiewicz@pfrr.pl

22
Marzec