Aktualności

Wsparcie na rozwój startupów. PARP ogłasza nabór dla startupów z Polski Wschodniej

Wsparcie na rozwój startupów. PARP ogłasza nabór dla startupów z Polski Wschodniej


5 września 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomi nabór dla startupów w konkursie „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Startupy będą mogły uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek. Budżet naboru to 60 mln zł, a wnioski można składać do 31 października 2023 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do działania „Platformy startowe dla nowych pomysłów – komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”. Nabór skierowany jest do startupów (spółek kapitałowych), które ukończyły pomyślnie program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej POPW (Program Polska Wschodnia) lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych i realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej. Nabór dotyczy startupów, które ukończyły inkubację nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem ogłoszenia naboru i posiadają Raport z inkubacji ważny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności:
• wynagrodzenia personelu projektu;
• zakup usług związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
• zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Po skorzystaniu z tego komponentu, przedsięwzięcia o kluczowym potencjale, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji, będą miały możliwość uzyskania wsparcia na dalszy rozwój działalności sięgające nawet 3 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków
dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie od 5 września 2023 r. do 31 października 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00).

Więcej informacji o konkursie „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu ” znajduje się na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/

FRP logo UE

28
Sierpień