Aktualności

Zakończenie konsultacji projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Ponad 20 tysięcy wniosków i uwag wpłynęło do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach konsultacji publicznych do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Całość podsumowano w trakcie spotkania zamykającego konsultacje, które zorganizowano 30 stycznia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Wnioski do projektu „Programu” złożył również Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który wziął udział w piątkowym spotkaniu.

Z projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 można zapoznać się TUTAJ.

- Projekt programu został przygotowany w oparciu o określone przez Polskę strategiczne cele rozwoju infrastruktury do 2023 roku. Podstawowym celem Programu jest w związku z tym dokończenie sieci dróg w Polsce i takie skomunikowanie głównych miast, aby czas przejazdu między nimi skrócił się o co najmniej 15 %. Na realizację programu mamy prawie 93 mld zł – powiedziała w trakcie spotkania Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Maria Wasiak podkreśliła też, że resort Infrastruktury i Rozwoju będzie poszukiwać także nowych źródeł finansowania, tak aby w nowej perspektywie finansowej zostały zrealizowane także inwestycje spoza listy podstawowej Programu.

W zorganizowanej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju konferencji wzięli także udział: Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Ewa Tomala-Borucka, z którą na temat budowy drogi S61 oraz Obwodnicy Suwałk rozmawiał Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Droga S61 czyli Via Baltica, a także obwodnica Suwałk, która jest częścią tej trasy znajduje się na liście zadań podstawowych projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Szczegóły na temat tej inwestycji można znaleźć na stronie 49 projektu Programu.

- W trakcie konsultacji zorganizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zgłosiłem formalny wniosek o skrócenie czasu realizacji Obwodnicy Suwałk – informuje Czesław Renkiewicz.

Jak zapewniają przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wszystkie zgłoszone w ramach konsultacji uwagi i propozycje zostaną wnikliwie przeanalizowane. Szczegółowe dane na temat liczby zgłoszeń i przesyłanych postulatów zostaną zaprezentowane w sprawozdaniu z przebiegu konsultacji w terminie 30 dni od ich zakończenia.

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie przez GDDKiA strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Programu.

Ostateczną decyzję o zakresie i kształcie nowego Programu podejmie Rada Ministrów.

02
Luty