Aktualności

Drugi otwarty konkurs ofert na wkłady własne

Do 10 czerwca (potwierdzenia do 11 czerwca) 2019 r. można składać oferty w drugim otwartym konkursie ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2019 roku.

21
Maj