Aktualności

Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Zarządzenie Nr 41/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

21
Styczeń