Aktualności

Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Zarządzenie Nr 122/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r. - organizacja Dni Kultury Japońskiej (zadanie Budżetu Obywatelskiego 2020)

10
Marzec