Aktualności

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Wiedza i zdrowie”, zgłoszonego przez Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w 2019 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert

21
Październik