Aktualności

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Anioły na Hańczy”, zgłoszonego przez Fundację EGO oraz zadania publicznego pn. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „O ziołach i przyrodzie Suwalszczyzny”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z pominięciem otwartego konkursu ofert

20
Sierpień