Aktualności

Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym poprzez wydanie książki pt. „Dom” z poezją członków Salonu Poetycko–Literackiego „Erato” w Suwałkach”, zgłoszonego przez Salon Poetycko–Literacki „Erato” w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert

13
Czerwiec