Aktualności

Jesienne sadzenie

Na drugiej części projektu "Pasieka na błoniach", która polegała na posadzeniu 300 sztuk trzmieliny i kilku różaneczników w parku Konstytucji 3 Maja spotkali się w sobotę 9 listopada wolontariusze i miejscy ogrodnicy. Inicjatorem projektu realizowanego jako zadanie publiczne w zakresie rewitalizacji jest Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, przy dofinansowaniu Miasta Suwałki. Grupą ochotników dowodził Wojciech Kamiński, przyrodnik z WPN.    
Fot. CAS Pryzmat

15
Listopad